Nguyễn Thái Hải Lâm

Tác giả website này là Nguyễn Thái Hải Lâm, hiện đang hành nghề luật tại Việt Nam.

Nhằm thuận tiện trong việc chia sẻ kiến thức chuyên môn và những trải nghiệm về nghề luật, tác giả lập nên website cá nhân này. Thông qua kênh này, một số hoạt động mang tính cộng đồng cũng được tác giả thông tin đến mọi người.

Là website cá nhân, các bài viết chắc chắn không tránh khỏi những hạn chế cũng như có khuynh hướng thiên về ý kiến chủ quan của tác giả. Vì vậy, tác giả thật sự trân trọng và biết ơn những ý kiến phản hồi với thái độ tích cực, trên tinh thần trao đổi, học hỏi lẫn nhau.

Mong mọi người cùng cảm thấy thoải mái khi đón nhận.

Thân mến./.

Xem thêm về tác giả

NGHỀ LUẬT

XÃ LUẬN

TẢN MẠN

LIÊN HỆ:

       NGUYỄN THÁI HẢI LÂM

       ĐT: 08354 08354

       Email: nguyenthaihailam@g‌mail.com